NSND NGUYỄN HẢI – TIN DÙNG GHẾ MASSAGE TATSU MC919

11-01-2022 1220

“NSND Nguyễn Hải – TIN DÙNG GHẾ MASSAGE TATSU”.

NSND Nguyễn Hải thuộc lớp những diễn viên thực lực của nền điện ảnh Việt Nam.

Nam diễn viên ghi dấu ấn đậm nét và trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình nhờ vào rất nhiều vai diễn nổi tiếng như: “Lão Cấn” trong phim Quỳnh búp bê, “Lê Thanh” trong phim Chạy án, “Minh hói” trong bộ phim Cổ cồn trắng…

NSND Nguyễn Hải - tin dùng ghế massage TATSU

NSND Nguyễn Hải – tin dùng ghế massage TATSU

Nghệ sĩ Nguyễn Hải đã vinh dự được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nhờ những đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà. Có được sự nghiệp thăng hoa, nhưng ít ai biết rằng để có được những thành công ấy.

Nam diễn viên đã phải đánh đổi bằng sức khỏe bản thân. Nhiều đêm dài thức trắng tại trường quay, những bữa ăn vội vã cho kịp thời gian ghi hình.

Nam diễn viên trải lòng: “𝐴́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎𝑜, 𝑡𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖𝑚 𝑑𝑎̀𝑦 đ𝑎̣̆𝑐 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑠𝑖̃ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̉𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖, 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂𝑛. 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑇𝐴𝑇𝑆𝑈 𝐿𝑢𝑥𝑢𝑟𝑦, 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔, 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ m𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ.

𝐾𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́, 𝐺ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑎𝑡𝑠𝑢 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡ℎ𝑢̉ đ𝑎̆́𝑐 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛!

𝑇𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑞𝑢𝑦́ ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐, 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔.

𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑛𝑎̀𝑦 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̣𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖, 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑜́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑎𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑎́𝑦.

M𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑜̛̉ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑛𝑎̀𝑜. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑚 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖. 𝑉𝑒̂̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑙𝑒𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒, 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑎̂́𝑦 𝑏𝑜́𝑝 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖!

𝐶𝑎̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂𝑛, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑚𝑎̀ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛. 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎́𝑖.

𝑁ℎ𝑜̛̀ 𝑐𝑜́ đ𝑜̛̣𝑡 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛. 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑑𝑢̀ 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑖́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 30 𝑝ℎ𝑢́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒, 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐.”

Xin chân thành Cảm ơn những chia sẻ của NSND Nguyễn Hải dành cho TATSU. Cảm ơn anh đã tin tưởng lựa chọn ghế massage Tatsu làm người bạn đồng hành cùng sức khỏe gia đình. Công ty CPPT TATSU Việt Nam xin kính chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.

Lựa chọn 𝐠𝐡𝐞̂́ 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐀𝐓𝐒𝐔 làm món quà sức khỏe cho gia đình bạn
🌟Sản phẩm ” CHÍNH HÃNG” nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất theo” CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN “với mức giá tốt nhất thị trường Mẫu mã đa dạng, tha hồ lựa chọn
🌟Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tận tình.
🌟Check bảo hành điện tử, bảo hành chính hãng uy tín.
🌟Dịch vụ tổng bảo hành chính hãng sau mua ghế lên tới 10 năm, bảo trì vĩnh viễn trọn đời.
🌟Vận chuyển và lắp đặt miễn phí toàn quốc. Nhanh tay gọi điện hoặc inbox cho fanpage để được nhận ưu đãi và tư vấn miễn phí !!!
🌟Bán hàng tận kho, GIÁ BÁN LẺ RẺ NHƯ BÁN BUÔN !
Cơ hội CÓ MỘT KHÔNG HAI để sở hữu những chiếc Ghế Massage Toàn Thân TATSU với mức giá “hời” nhất!
☎Hotline: 0818 155 558

Tại sao mua ghế massage tại TATSU

Tại sao mua ghế massage tại TATSU

_______________________________

TATSU LUXURY – GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG

 

Xem thêm: 

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chính sách Đổi hàng – Trả hàng

Fanpage: TATSU LUXURY

Youtube: GHẾ MASSAGE TATSU LUXURY VIỆT NAM

 

 

Tại sao chọn ghế massage TATSU - Chính sách vận chuyển-lắp đặt

Tại sao chọn ghế massage TATSU

0 0 Bình chon
Chấm điểm
Nhận đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Viết phản hồi của ban
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
Đăng ký Tư vấn Tư vấn miễn phí0818 155 558 Tư vấn ngay
icon
0
Chủ đề bình luận đã đóngx