Ghế Massage Cao Cấp đến từ thương hiệu TATSU Luxury Việt Nam.

GHẾ MASSAGE CAO CẤP

GHẾ MASSAGE TS-FX989

42.690.000 
Còn hàng

TẶNG XE ĐẠP THỂ THAO

GHẾ MASSAGE TS-FX888 (F888,FS888) (AI)

42.690.000 
Còn hàng

TẶNG MÁY CHẠY BỘ TATSU TS-A7S

GHẾ MASSAGE TS-MC919 (AI)

49.990.000 
Còn hàng

 XE ĐẠP THỂ THAO

GHẾ MASSAGE TS-FX999 (AI)

54.990.000 
Còn hàng

TẶNG 02 CHỈ VÀNG PNJ

GHẾ MASSAGE TS-OR350 (AI)

65.000.000 
Còn hàng

TẶNG BỘ KIT CHĂM SÓC GHẾ

GHẾ MASSAGE TS-MC920 (AI)

59.900.000 
Còn hàng

TẶNG COMBO MÁY CHẠY BỘ + XE ĐẠP

GHẾ MASSAGE TS-OR500 (AI)

110.680.000 
Còn hàng

TẶNG MÁY CHẠY BỘ TATSU TS-A7S

GHẾ MASSAGE TS-RT8800 (AI)

114.000.000 
Còn hàng

TẶNG MÁY CHẠY BỘ TS-A7S

GHẾ MASSAGE TS-F200

47.900.000 
Hết hàng

TẶNG BỘ KIT CHĂM SÓC GHẾ

GHẾ MASSAGE TS-EW1600

125.000.000 
Hết hàng

TẶNG BỘ KIT CHĂM SÓC GHẾ

GHẾ MASSAGE TS-JP1000

120.000.000 
Hết hàng

TẶNG BỘ KIT CHĂM SÓC GHẾ