Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin: Khi bạn sử dụng dịch vụ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tatsu Việt Nam (với tên thương hiệu là Tatsu Luxury). Công ty có thể thu thập và sử dụng thông tin liên quan của bạn.

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là chỉ cho bạn cách thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin này khi sử dụng các dịch vụ của Tatsu Luxury.

Nếu bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Tatsu Luxury, bạn được coi là đã đồng ý thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này và đưa ra lựa chọn của bạn.

Chính sách Bảo mật này là một phần quan trọng của Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng của Tatsu Luxury, được áp dụng cho các dịch vụ liên quan. Chính sách Bảo mật này giải thích việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng, có liên quan chặt chẽ đến phần mềm và dịch vụ bạn sử dụng.

Do đó, vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

 • Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.
 • Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.
 • Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Dưới đây sẽ liệt kê tất cả thông tin người dùng có thể liên quan đến việc thu thập phần mềm hoặc dịch vụ của Tatsu Luxury, nhưng điều đó không có nghĩa là Tatsu Luxury nhất thiết sẽ thu thập thông tin dựa trên tất cả nội dung của phạm vi áp dụng dưới đây, nếu và chỉ khi bạn sử dụng các chức năng cụ thể, trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc thu thập thông tin người dùng tương ứng sẽ được kích hoạt theo các phương pháp và phạm vi sử dụng sau đây.

Khi bạn không cần sử dụng các chức năng hoặc dịch vụ cụ thể, Tatsu Luxury sẽ không thu thập thông tin. Tatsu Luxury có thể thu thập các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân Dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng duy nhất hoặc liên hệ với một người nào đó, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ liên lạc, v.v. Phù hợp với quy định của luật và quy định quốc gia, Tatsu Luxury sẽ tiến hành xác thực thông tin nhận dạng thực dựa trên số điện thoại và các cách khác để lấy số điện thoại và các thông tin khác của bạn.

Điều này chỉ để cung cấp và cải tiến phần mềm hoặc dịch vụ để người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ tốt hơn; quản lý sự tham gia của bạn vào phản hồi, khảo sát trực tuyến và các hoạt động khác để sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập.

 • Thông tin phi cá nhân: Thông tin phi cá nhân là dữ liệu sẽ không được liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Khi bạn sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của Tatsu Luxury, hệ thống có thể tự động thu thập thông tin kỹ thuật thông qua cookie hoặc các phương tiện khác, không giới hạn ở thiết bị hoặc thông tin phần mềm bạn sử dụng, URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày và giờ truy cập, v.v. .

Thông tin phi cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng để nhận ra rằng Tatsu Luxury có thể hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, giúp người dùng giải quyết các vấn đề về dịch vụ của Tatsu Luxury, cải thiện các dịch vụ của công ty, đồng thời biết được những bộ phận nào được người dùng quan tâm nhất.

Khi bạn bật chức năng định vị thiết bị và sử dụng các dịch vụ liên quan do Tatsu Luxury cung cấp dựa trên vị trí, thông tin mà Tatsu Luxury sẽ thu thập về vị trí của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở vị trí địa lý của bạn được thu thập thông qua thông tin vị trí GPS hoặc WiFi, bao gồm cả vị trí địa lý của bạn do bạn hoặc những người dùng khác cung cấp.

Bạn có thể chọn ngừng thu thập thông tin vị trí địa lý của mình bằng cách tắt chức năng định vị.

 • Thông tin nhạy cảm: Một số thông tin cá nhân có thể được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm do tính đặc thù của nó, chẳng hạn như số ID, số tài khoản ngân hàng, chủng tộc, tôn giáo, sức khỏe cá nhân, thông tin y tế, v.v.

So với thông tin cá nhân khác, thông tin cá nhân nhạy cảm được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Nội dung và thông tin (chẳng hạn như thông tin về ảnh của bạn, v.v.) mà bạn cung cấp, tải lên hoặc xuất bản khi bạn sử dụng dịch vụ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Bạn cần cân nhắc kỹ có nên tiết lộ thông tin này có liên quan khi sử dụng phần mềm và dịch vụ của Tatsu Luxury hay không.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

 • Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.
 • Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website tatsuluxury.vn.
 • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tatsu Việt Nam sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website tatsuluxury.vn. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó.

Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tatsu Việt Nam.
 • Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109143084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 03 năm 2020.
 • Trụ sở chính: Số 26/26, đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Tatsu Luxury, Tatsu Luxury áp dụng các phương thức lưu trữ và truyền mã hóa chuyên nghiệp đối với thông tin của người dùng, đồng thời sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau để thiết lập một hệ thống quản lý hợp lý nhằm bảo vệ thông tin của người dùng khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho thông tin người dùng của bạn, Tatsu Luxury sẽ thông báo cho nhân viên về các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư và sẽ thực thi nghiêm túc các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.

Khi những điều sau đây không phải do lỗi của Tatsu Luxury gây ra rò rỉ thông tin của bạn và dẫn đến thiệt hại do đó, Tatsu Luxury không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào:

 • Mọi sự cố rò rỉ, mất mát, biển thủ hoặc giả mạo dữ liệu cá nhân do nguyên nhân bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng do bị hacker tấn công, vi rút máy tính xâm nhập hoặc tấn công, tắt máy tạm thời do chính phủ kiểm soát, v.v.
 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc liên kết đến các trang web khác hoặc chấp nhận dịch vụ từ bên thứ ba gây ra rò rỉ dữ liệu cá nhân và bất kỳ tranh chấp pháp lý và hậu quả nào do đó gây ra.
 • Nếu bạn chủ động tiết lộ, tải lên, xuất bản hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong quá trình sử dụng dịch vụ (chẳng hạn như tin nhắn, nhận xét, v.v.) của Tatsu Luxury, những người dùng khác có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra bởi thông tin cá nhân được gửi hoặc chia sẻ.

Các dịch vụ của Tatsu Luxury có thể bao gồm hoặc liên kết đến phương tiện truyền thông xã hội hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng chức năng “chia sẻ” để chia sẻ nội dung nhất định với các dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba này hoặc các dịch vụ khác hoặc bạn có thể sử dụng tài khoản của bên thứ ba để đăng nhập vào các dịch vụ của Tatsu Luxury.

Các chức năng này có thể thu thập và chia sẻ Thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin nhật ký thu được do cookie). V

iệc bạn sử dụng các dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bên thứ ba và bạn cần đọc kỹ các điều khoản của bên thứ ba.

Tatsu Luxury rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, nhưng Tatsu Luxury không thể đảm bảo rằng nó sẽ luôn biết chính xác và thực sự tuổi của bạn.

Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn trước khi sử dụng các dịch vụ và sử dụng các dịch vụ dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Khi phạm vi dịch vụ của Tatsu Luxury được mở rộng, Tatsu Luxury có thể sửa đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này trong thời gian thích hợp và những sửa đổi đó tạo thành một phần của Chính sách Bảo mật này.

Nếu sửa đổi đó gây ra thay đổi quan trọng về quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này, Tatsu Luxury sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo vị trí nổi bật hoặc các phương tiện khác trước khi sửa đổi có hiệu lực.

Để ngăn bạn được thông báo về sửa đổi đó một cách kịp thời, bạn được yêu cầu đọc Chính sách Bảo mật này thường xuyên. Trong mọi trường hợp, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này đã được sửa đổi bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Tatsu Luxury.

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 2020

Liên hệ với Tatsu Luxury (Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tatsu Việt Nam)

Nếu bạn cho rằng Tatsu Luxury đã sử dụng thông tin cá nhân như vậy vi phạm phạm vi đã đề cập ở trên, bạn có thể gửi thư bằng văn bản.

Địa chỉ: Số 26/26, đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Mã bưu điện: 129050

Hoặc e-mail: tatsuchair@gmail.com

Để liên hệ với Tatsu Luxury và chúng tôi sẽ xác minh và xử lý kịp thời.

 

_______________________________

TATSU LUXURY – GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG

 

Xem thêm: 

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chính sách Đổi hàng – Trả hàng

Fanpage: TATSU LUXURY

Youtube: GHẾ MASSAGE TATSU LUXURY VIỆT NAM

 

 

Tại sao chọn ghế massage TATSU - Chính sách bảo mật

Tại sao chọn ghế massage TATSU

Đăng ký Tư vấn Tư vấn miễn phí0818 155 558 Tư vấn ngay
icon